Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen teamleden en ouders meedenken over het beleid van de school. In de Wet op medezeggenschap (WMS) is vastgelegd waarover de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Een afvaardiging van onze MR is ook vertegenwoordigd in de GMR. Deze behartigt de belangen van alle zeven scholen, die behoren tot onze vereniging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR of een kijkje nemen op de website: infowms.nl.

 

De samenstelling van de MR is als volgt:

 • Jeroen van Deel (ouder, voorzitter)

 • Yfonne de Graaf (ouder)

 • Otto Larooi (ouder)

 • Jannette Visser (personeel)

 • Rommy Visser (personeel)

 • Sytske Bosgraaf (personeel)

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit ouders en personeel. De werkzaamheden van de AC zijn onder andere: het reilen en zeilen van de school ondersteunen en het organiseren van of assisteren van het team bij activiteiten.

 

De samenstelling van de AC is als volgt:

 • Corrie Planting

 • Elske Weening

 • Gonny Kruize

 • Jordi van Kammen

 • Kim Arends

 • Sicco Smit

 • Wilma van der Pas

 • Jacob Veenstra

 • Ineke van der Veen

 • Boudina van der Werff

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.