Over De Boustien

CHRISTELIJKE SCHOOL
Cbs De Boustien is een christelijke school. Als u kiest voor onze school, verwachten wij dat u onze christelijke identiteit respecteert. Wij leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Jezus zien wij als levensbron. Hij heeft oog voor alle mensen. 

Omdat ieder kind als uniek schepsel geboren is, willen we zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende mogelijkheden en behoeften van ieder kind. Het accent ligt hierbij op de ononderbroken ontwikkeling van het kind. In ons pedagogisch klimaat vertrouwen we elkaar en zijn we duidelijk en open in onze communicatie. 

We hebben oog, hart en oor voor elkaar 

DE ONTWIKKELING VAN UW KIND
Op cbs De Boustien voelt iedereen zich veilig, gerespecteerd en geaccepteerd. In het onderwijs op onze school staan basisvaardigheden centraal met bijzondere aandacht voor de brede ontwikkeling van creatieve en sociale vaardigheden. 

Iedere leerling heeft een eigen ontwikkelmap. Hierin staan de eigen ontwikkelpunten en talenten centraal. Tijdens de leergesprekken tussen leerkracht en leerling en samen met ouders wordt op deze ontwikkeling gereflecteerd. 

Basisvaardigheden, ontwikkelpunten en talenten; ieder steentje doet ertoe!

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.