Onze bouwstenen

ONZE BOUWSTENEN
Natuurlijk zijn taal en rekenen belangrijke bouwstenen van ons onderwijs. Maar onze lessen bestaan uit nog veel meer belangrijke bouwstenen. 
 
Bouwen aan een brede blik:
Stap voor stap de wereld in
 
Langzaam wordt de wereld van onze leerlingen groter. We laten onze leerlingen stap voor stap kennismaken met de wereld en organiseren bijvoorbeeld de volgende activiteiten:
  •   Excursies in de buurt
  •   Gastlessen van bedrijven en maatschappelijke organisaties
  •   Activiteiten met buurtbewoners zoals zingen met ouderen
  •   Contact met leerlingen in het buitenland
 
Bouwen aan bewustwording:
Een betere wereld begint bij jezelf 
 
Op De Boustien hebben we respect voor elkaar en willen we betrokken zijn bij elkaar en de medemens. Jaarlijks leveren we met elkaar een bijdrage aan goede doelen. Daarnaast zijn we betrokken bij projecten in de buurt zoals de 4 meiherdenking en doen we mee aan de landelijke schoonmaakdag.
 
Wij zijn een Vreedzame School: wij werken aan
sociale competentie en democratisch burgerschap
 
Bouwen aan bewust leren:
Talentontwikkeling staat centraal
 
Op De Boustien staat talentontwikkeling van leerlingen centraal. In alle groepen werken we met een digitaal portfolio om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Naast de opbrengsten/scores staan hierin de talenten, mogelijkheden en ontwikkelpunten van de leerlingen met het oog op een brede ontwikkeling van elk kind. 
 
Tijdens reflectiegesprekken spreken leerlingen en ouders met elkaar en met de leerkracht. Op school besteden we veel aandacht aan Wetenschap & Techniek, Kunst & Cultuur en we geven Engels in alle groepen. In de groepen 5 tot en met 8 staan daarnaast natuurlijk ook de leeropbrengsten op het gebied van Taal en Rekenen centraal. En onze themaweken organiseren we zo dat leerlingen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken.
 
Engelse les vanaf groep 1
 
Bouwen aan verbinding:
We doen het samen
 
Op De Boustien willen we ouders, leerlingen en leerkrachten met elkaar verbinden. De ouders op onze school zijn actief in verschillende geledingen, zowel op organisatorisch als op inhoudelijk gebied. 
 
Contact met ouders is voor ons van wezenlijk belang. Dit merkt u direct zodra uw kind bij ons op school zit. Bij alle nieuwe leerlingen komt de leerkracht van groep 1 op huisbezoek voor een gesprek met ouder en kind in de eigen omgeving. 
 
We blijven altijd met elkaar in gesprek
 
Ieder schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een startgesprek. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen daar ook bij. Doel is de kennismaking tussen leerkrachten, ouders en leerlingen. Tijdens de rapportavonden staat de ontwikkeling van uw kind centraal. We kijken niet alleen naar de cognitieve kant maar ook naar de sociaal-emotionele en creatieve kant. 
 
De komende jaren willen we onze leerlingen ook betrekken bij deze gesprekken. Centraal staat het portfolio van de leerlingen met hun talenten, ontwikkelpunten en persoonlijke leerdoelen. 
 
Daarnaast zet onze school regelmatig de deuren open voor de ouders. Zo organiseren we in oktober een workshopavond, komen ouders kijken bij projecten en nemen ze deel aan vieringen. 
Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.