Groep 1a

Al onze belevenissen vind je in Parro

 

Welkom op de pagina van groep 1a,

 

Groep 1a is onze aanvangsgroep in schooljaar 2021-2022. In augustus start deze groep met ongeveer 10 leerlingen. Juf Boukje en juf Jellie geven les aan deze groep.

 

Op onze school hebben we drie kleutergroepen (groep 1a, groep 1b en groep 2). We noemen dit de onderbouw van onze school. Leerkrachten uit de kleutergroepen werken nauw met elkaar samen en stemmen het aanbod op elkaar af in nauw overleg. Ze werken structureel samen om het onderwijs iedere dag een stapje beter te maken. We maken hierbij gebruik van de expertise van Stichting Leerkracht. 

 

Gedurende het hele jaar stromen nieuwe vier jarigen in deze groep in. De instroom is jaarlijks tussen de 20 en 25 leerlingen. Mocht de groep groter worden dan 25 leerlingen dan stromen nieuwe leerlingen ook in onze parallelgroep 1b in. 

 

Op maandag tot en met donderdag maken we leuke werkjes over het lopende thema. We krijgen twee keer per week een half uur Engelse les. Daarnaast leren we in groep 1 al programmeren op de Beebot en spelen we veel in de hoeken en op het leerplein. Op het leerplein is heel veel materiaal rondom het thema techniek. Op maandag is onze Fryske dei en praten wij vooral Fries in de groep. Op vrijdag zijn we lekker vrij. We spelen elke dag buiten en ook heel vaak in het speellokaal. 

In onze groep werken wij met thema’s. Bij ieder thema vinden er verschillende activiteiten plaats: er worden boeken voorgelezen, kringgesprekken gevoerd, spelletjes gedaan, werkjes gemaakt, in de hoeken gespeeld, liedjes gezongen en nog veel meer leuke dingen. 


Leren in groep 1: 

Tellen, kleuren en vormen benoemen, iets vertellen in de kring, samen spelen, rijmen, luisteren naar een verhaal: voor kleuters valt er heel wat te leren. In groep 1 gaat dat leren nog met heel kleine stapjes en spelenderwijs.

Kleuters ontwikkelen zich in hun eigen tempo, de een is sneller dan de ander. Het ene kind zal aan het eind van groep 1 dus meer kunnen en hebben geleerd dan het andere, maar dat geeft niet. Kleuters maken vaak flinke sprongen in hun ontwikkeling, waardoor het beeld een paar maanden later al weer heel anders kan zijn.

 

Lekker bewegen in groep 1

Kleuters en stilzitten, dat gaat niet samen. Daarom spelen we iedere dag buiten of krijgen we gym in het speellokaal.

 

Taal

Taal is de basis voor al het andere leren. Taal is de basis van al het andere leren. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Door voorlezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken bouwt je kind een steeds grotere woordenschat en taalinzicht op.

 

Taal in groep 1

 • Geluiden herkennen

 • Verhaaltje navertellen

 • Verschil horen tussen woorden als ‘bam’ – ‘boem’

 • Eerste/laatste woord benoemen in een reeks van drie

 • Tien minuten luisteren

 • Kennismaken met rijmen

 • Krabbelen of naam naschrijven

 • Kennismaken met lettergrepen

 • Enkele lettersymbolen (her)kennen, zoals de M van McDonald’s

 • Woordenschat uitbreiden

 

Rekenen

Rekenen in groep 1 is vooral tellen. Veel kleuters kunnen het rijtje getallen van 1 tot 10 opzeggen, maar de telwoorden hebben nog amper betekenis voor hen. Van echt tellen is pas sprake als je kind daadwerkelijk getalbegrip heeft en dus waarde aan de telwoorden toekent. In groep 1 en 2 krijgen de kleuters gaandeweg het 'echte tellen' onder de knie

 

Rekenen in groep 1

 • tellen tot 10

 • cijfers 1-5 herkennen en 1 en 2 benoemen

 • besef van begrippen meer/minder –¬ veel/ weinig – erbij/eraf – groter/kleiner – dikste/dunste – voor/naast/op

 • groepjes van 2 en 3 herkennen zonder tellen

 • kennismaken met seizoen, dagen van de week

 • vormen: cirkel, vierkant, driehoek, rechthoek

 • kleuren: rood, geel, blauw, groen

 

Motorische ontwikkeling in groep 1 en 2

 • Grove motoriek: balanceren, klimmen, schommelen, zwaaien, koprol maken, springen, hardlopen, mikken, vangen en gooien, tikkertje, bewegen op muziek, balspelen

 • Fijne motoriek: prikken, knippen, scheuren, binnen de lijntjes kleuren, goede potlootgreep, schrijfpatronen overtrekken, schrijfbeweging vanuit de vingers
   

Oog krijgen voor anderen

Kleuters zijn het centrum van hun eigen wereld. Ze kunnen zich meestal nog niet goed inleven in een ander en gaan ervan uit dat de ander hetzelfde denkt en voelt als zijzelf. In groep 1 en 2 begint je kind beetje bij beetje overeenkomsten en verschillen op te merken. Je kind komt erachter dat iedereen anders is. De leerkracht stimuleert kleuters in de ontwikkeling van dit inzicht door op allerlei manieren met kleuters te praten over gedrag en emoties, bijvoorbeeld door middel rollenspellen en door verhaaltjes voorlezen.

 

Verder leren de kinderen al doende om te gaan met conflicten, afspraken en regels. En ontdekken ze het belang daarvan. Met name in de kleutergroepen gaan er vaak geen vijf minuten voorbij zonder ‘sociaal verkeersongeval’. Deze situaties zijn belangrijke oefenmomenten voor het leren omgaan met conflicten.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 1

 • wennen aan naar school gaan

 • regels en routine eigen maken

 • wachten op een beurt en beurt nemen

 • iets nieuws durven uitproberen

 • contact maken met klasgenoten en leerkracht
   

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.