Groep 1b

Al onze belevenissen vind je in Parro  

 

Welkom op de pagina van groep 1b,  

 

 

In deze groep zitten 17 kinderen en 2 juffen: juf Petra en juf Juliska.

 

Op onze school hebben we drie kleutergroepen (groep 1a, groep 1b en groep 2). We noemen dit de onderbouw van onze school. Leerkrachten uit de kleutergroepen werken nauw met elkaar samen en stemmen het aanbod op elkaar af in nauw overleg. Ze werken structureel samen om het onderwijs iedere dag een stapje beter te maken. We maken hierbij gebruik van de expertise van Stichting Leerkracht. 

 

De groep 1 kinderen gaan van maandag tot en met donderdag naar school. Op maandag tot en met donderdag maken we leuke werkjes over het lopende thema. We krijgen twee keer per week een half uur Engelse les. Daarnaast leren we in groep 1 al programmeren op de Beebot en spelen we veel in de hoeken en op het leerplein. Op het leerplein is heel veel materiaal rondom het thema techniek. Op maandag is onze Fryske dei en praten wij vooral Fries in de groep. Op vrijdag zijn we lekker vrij. We spelen elke dag buiten en ook heel vaak in het speellokaal. 

 

In onze groep werken wij met thema’s. Bij ieder thema vinden er verschillende activiteiten plaats: er worden boeken voorgelezen, kringgesprekken gevoerd, spelletjes gedaan, werkjes gemaakt, in de hoeken gespeeld, liedjes gezongen en nog veel meer leuke dingen. 

 

Leren in groep 1: 

 

Tellen, kleuren en vormen benoemen, iets vertellen in de kring, samen spelen, rijmen, luisteren naar een verhaal: voor kleuters valt er heel wat te leren. In groep 1 gaat dat leren nog met heel kleine stapjes en spelenderwijs.

Kleuters ontwikkelen zich in hun eigen tempo, de een is sneller dan de ander. Het ene kind zal aan het eind van groep 1 dus meer kunnen en hebben geleerd dan het andere, maar dat geeft niet. Kleuters maken vaak flinke sprongen in hun ontwikkeling, waardoor het beeld een paar maanden later al weer heel anders kan zijn.

 

Lekker bewegen in groep 1

Kleuters en stilzitten, dat gaat niet samen. Daarom spelen we iedere dag buiten of krijgen we gym in het speellokaal.

 

Taal

Taal is de basis voor al het andere leren. Taal is de basis van al het andere leren. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Door voorlezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken bouwt je kind een steeds grotere woordenschat en taalinzicht op.

 

Taal in groep 1

 • Geluiden herkennen

 • Verhaaltje navertellen

 • Verschil horen tussen woorden als ‘bam’ – ‘boem’

 • Eerste/laatste woord benoemen in een reeks van drie

 • Tien minuten luisteren

 • Kennismaken met rijmen

 • Krabbelen of naam naschrijven

 • Kennismaken met lettergrepen

 • Enkele lettersymbolen (her)kennen, zoals de M van McDonald’s

 • Woordenschat uitbreiden

 

Rekenen

Rekenen in groep 1 is vooral tellen. Veel kleuters kunnen al vrij aardig het rijtje getallen van 1 tot 10 opzeggen, maar de telwoorden hebben nog amper betekenis voor hen. Van echt tellen is pas sprake als je kind daadwerkelijk getalbegrip heeft en dus waarde aan de telwoorden toekent. In groep 1 en 2 krijgen kleuters gaandeweg het ‘echte tellen’ onder de knie.  

 

Rekenen in groep 1

 • tellen tot 10

 • cijfers 1-5 herkennen en 1 en 2 benoemen

 • besef van begrippen meer/minder –¬ veel/ weinig – erbij/eraf – groter/kleiner – dikste/dunste – voor/naast/op

 • groepjes van 2 en 3 herkennen zonder tellen

 • kennismaken met seizoen, dagen van de week

 • vormen: cirkel, vierkant, driehoek, rechthoek

 • kleuren: rood, geel, blauw, groen

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.