Groep 2

Al onze belevenissen vind je in Parro

Welkom op de pagina van groep 2,

In groep 2 zitten 23 kinderen en 2 juffen: juf Aukje en juf Adelheid. De groep 2 kinderen gaan van maandag tot en met vrijdag naar school. 

 

Op onze school hebben we drie kleutergroepen (groep 1a, groep 1b en groep 2). We noemen dit de onderbouw van onze school. Leerkrachten uit de kleutergroepen werken nauw met elkaar samen en stemmen het aanbod op elkaar af in nauw overleg. Ze werken structureel samen om het onderwijs iedere dag een stapje beter te maken. We maken hierbij gebruik van de expertise van Stichting Leerkracht. 

 

Er wordt nog heel veel gespeeld en het leren vind plaats in thema's. We krijgen twee keer per week een half uur Engelse les. Daarnaast leren we programmeren op de Beebot en spelen we veel in de hoeken en op het leerplein. Op het leerplein is heel veel materiaal rondom het thema techniek. Op maandag is onze Fryske dei en praten wij vooral Fries in de groep. We spelen elke dag buiten en ook heel vaak in het speellokaal. 

 

In onze groep werken wij met thema’s. Bij ieder thema vinden er verschillende activiteiten plaats: er worden boeken voorgelezen, kringgesprekken gevoerd, spelletjes gedaan, werkjes gemaakt, in de hoeken gespeeld, liedjes gezongen en nog veel meer leuke dingen. 

 

Leren in groep 2:

Snuffelen aan klanken en letters

Onderzoek heeft uitgewezen dat taalvaardigheden van jonge kleuters samenhangen met het gemak waarmee ze later gaan lezen en spellen. Bij jonge kinderen gaat het dan bijvoorbeeld om het kunnen nazeggen van zinnen, het kunnen navertellen van een verhaal of het snel kunnen benoemen van plaatjes. Bij oudere kleuters gaat het onder andere om kunnen rijmen, het kunnen verdelen van woorden in stukjes of letters en het aan elkaar kunnen ‘plakken’ van losse woordstukjes of klanken tot een heel woord.

In groep 2 wordt bovendien een begin gemaakt met het leren van letters. Bij de overgang naar groep 3 kan je kind zijn eigen naam schrijven en ‘verklanken’ (de naam in klanken verdelen K-oe-n) en kent hij vaak al zo’n 15 letters.

 

Taal in groep 2

 • (letter)klanken herkennen

 • vloeiend en verstaanbaar vertellen

 • ‘hakken en plakken’ van korte woorden [link hakken en plakken]

 • eerste/laatste woord van zin benoemen

 • twintig minuten luisteren

 • rijmen

 • eigen naam schrijven

 • twee of drie lettergrepen samenvoegen tot woord

 • een aantal letters kennen en weten welke klank erbij hoort

 • woordenschat uitbreiden: 3500 woorden (actief), 7000 passief
   

Van tellen naar een beetje rekenen

Hoeft een kind aan het eind van groep 1 nog maar tot 5 te kunnen tellen, aan het eind van groep 2 is tellen tot 10 (en liefst 20) én weer terug het doel. Ook worden kleuters vertrouwd gemaakt met rekentermen als ‘erbij’ en ‘eraf, en ‘meer’ of ‘minder’, ze leren begrippen die te maken hebben met lengte en gewicht en ze oefenen met sorteren en ordenen (links/rechts, voor/achter/naast, cirkel/vierkant/driehoek, enzovoort). Veel rekenkundige begrippen zitten verborgen in opdrachten als bouwen met blokken, buitenspel en puzzels.

 

Rekenen in groep 2

 • tellen tot tot 20 en terug

 • cijfers 1-10 herkennen

 • hoeveelheden t/m 12 vergelijken en ordenen – (meer/minder/verschil/alles), schatten

 • groepjes van ten minste 6 herkennen zonder tellen

 • eenvoudig optellen/aftrekken/splitsen onder 12

 • lengte, inhoud, omtrek, gewicht (begrippen kennen, ordenen, vergelijken)

 • seizoenen, dagen, dagdelen benoemen en tijdsaanduidingen als eerder/later/gisteren gebruiken

 • vormen: ruit, ovaal

 • kleuren: oranje, paars, zwart, wit, grijs, bruin 
   

Motorische ontwikkeling in groep 1 en 2

 • Grove motoriek: balanceren, klimmen, schommelen, zwaaien, koprol maken, springen, hardlopen, mikken, vangen en gooien, tikkertje, bewegen op muziek, balspelen

 • Fijne motoriek: prikken, knippen, scheuren, binnen de lijntjes kleuren, goede potlootgreep, schrijfpatronen overtrekken, schrijfbeweging vanuit de vingers
   

Oog krijgen voor anderen

Kleuters zijn het centrum van hun eigen wereld. Ze kunnen zich meestal nog niet goed inleven in een ander en gaan ervan uit dat de ander hetzelfde denkt en voelt als zijzelf. In groep 1 en 2 begint je kind beetje bij beetje overeenkomsten en verschillen op te merken. Je kind komt erachter dat iedereen anders is. De leerkracht stimuleert kleuters in de ontwikkeling van dit inzicht door op allerlei manieren met kleuters te praten over gedrag en emoties, bijvoorbeeld door middel rollenspellen en door verhaaltjes voorlezen.

 

Verder leren de kinderen al doende om te gaan met conflicten, afspraken en regels. En ontdekken ze het belang daarvan. Met name in de kleutergroepen gaan er vaak geen vijf minuten voorbij zonder ‘sociaal verkeersongeval’. Deze situaties zijn belangrijke oefenmomenten voor het leren omgaan met conflicten.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 1

 • wennen aan naar school gaan

 • regels en routine eigen maken

 • wachten op een beurt en beurt nemen

 • iets nieuws durven uitproberen

 • contact maken met klasgenoten en leerkracht
   

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 2

 • geconcentreerd werken en doorzetten wanneer iets niet direct lukt
 • contact zoeken met anderen, samen spelen/werken en rekening houden met anderen, emoties van zichzelf en anderen herkennen
 • een duidelijk zelfbeeld ontwikkelen
 • zelfstandig taken uitvoeren

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.