Groep 4

Al onze belevenissen vind je in Parro

Welkom op de pagina van groep 4b,

 

In schooljaar 2021-2022 vormen de groepen 3a, 3b-4a, 4b en 5 de middenbouw van onze school. Er zijn in de middenbouw verschillende leerkrachten werkzaam en ook twee onderwijsassistenten. Leerkrachten werken nauw met elkaar samen en stemmen het onderwijsaanbod in overleg af. Er is structureel overleg tussen de leerkrachten met het doel om ons onderwijs iedere dag een stukje beter te maken. We krijgen hierbij ondersteuning van Stichting Leerkracht. De leerlingen uit de groepen 3 en 4 maken ook gebruik van ons prachtige nieuwe leerplein (realisatie begin augustus 2021).

 

In groep 4b zitten 23 leerlingen en twee leerkrachten, juf Margriet en juf Wieneke

 

Groep 3 en 4 horen bij elkaar: in deze groepen wordt een stevig fundament gelegd, waarop in de hogere groepen wordt voortgebouwd. Qua lesstof is groep 4 dus een voortzetting en uitbreiding, maar ook veel herhaling, van groep 3.

 

Lezen en begrijpen wat je leest

 

In 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken. Je kind bouwt verder aan zijn leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor je kind al leuke verhalen kan lezen.

Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het zogeheten technisch lezen), in groep 4 komt er ook aandacht bij voor wát je kind leest en het begrijpen van de teksten (begrijpend lezen). Door middel van vragen over de gelezen tekst wordt bekeken of je kind wel echt snapt wat hij of zij heeft gelezen.

 

Goed spellen is best lastig!

 

In groep 4 wordt spelling steeds belangrijker. In groep 3 begon het spellingonderwijs met het aanleren van ‘klankzuivere’ woorden of ‘luisterwoorden’: dat zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt: kaas, raam, dop. Het spellen daarvan gaat eigenlijk vanzelf.

Lastiger wordt het bij woorden die niet klankzuiver zijn. Peer klinkt bijvoorbeeld als pir en mooi klinkt als mooj. Waarom schrijf je lopen en niet loopen? En dan zijn er nog die woorden waarvan je gewoon moet weten hoe je ze schrijft: woorden met ei/ij, au/ou, s/z, ch/g. Best ingewikkeld, maar je kind gaat het allemaal leren in groep 4.

 

Taal en lezen in groep 4

 • Lezen: AVI-E4, instructieve teksten (zoals een recept), naslagwerken, alfabet
 • Schrijven: Aan elkaar, hoofdletters
 • Stellen: korte (functionele) tekstjes, plezier in schrijven ontwikkelen
 • Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen
 • Spelling: Woorden op –nk, -uw, -eeuw, -ieuw, -aai, -ooi, -oei; medeklinkerclusters als schr-, -mst, -cht; gebruik ei/ij, au/ou, c/k, g/ch; stomme e, open/gesloten lettergrepen (lopen/loop), gebruik hoofdletters, punt, vraagteken, uitroepteken
 • Woordenschat uitbreiden

 

 

Rekenen in groep 4

 • Automatiseren t/m 20
 • +/- t/m 100
 • Getalbegrip: inzicht in getallenstructuur t/m 100
 • Inzicht: in x en : (verhaaltjessommen)
 • Meten: inzicht in centimeter, meter, kilometer
 • Klokkijken: kwartieren en soms 5 voor/over heel en half, kennismaking digitale klok
 • Kalender: dagen en datums
 • Inzicht en strategieën voor de tafels van 1 t/m 5 of 1 t/m 10 (afhankelijk van methode)

 

De buitenwereld wordt belangrijker

Op de meeste scholen krijgen kinderen in groep 4 nog geen geschiedenis of aardrijkskunde als apart vak. Toch gaat je kind dit schooljaar al gestructureerder aan de slag met wereldoriëntatie. Ook ter voorbereiding op de hogere groepen, waarin deze vakken een belangrijke plaats innemen. Je kind leert plattegronden begrijpen, maakt kennis met kaartlezen en ontwikkelt een tijdsbesef aan de hand van begrippen als dagen, maanden en jaren.

 

Wereldoriëntatie in groep 4

 • Verkeer: veilig oversteken, veilig fietsen, eenvoudige voorrangsregels
 • Godsdienst: verhalen, feesten, gebruiken
 • Natuur en techniek: indeling dieren in zoogdieren/vogels/vissen; voedsel van mens en dier; invloed van de seizoenen; van buitenaf waarneembare inwendige lichaamsdelen (hart, longen, spieren, botten, zintuigen); magnetisme; vorm van de maan, stand van de zon; gezondheid; milieu
 • Aardrijkskunde: bekijken van de kaarten van Nederland, Europa en de wereld via actualiteit en vakantie; eigen woonplaats; weer; verschil stad-dorp
 • Geschiedenis: werk en vrije tijd (vroeger en nu); beroepen; gezagsverhoudingen; hunebedden; ridders en kastelen; middeleeuwse stad; trekschuit, diligence, eerste trein; herdenking Tweede Wereldoorlog; maanlanding; samenleving met veel culturen; rol van televisie

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 4

 • Ontdekken van de eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren
 • Oorzaken van conflicten doorgronden: tegenstellingen in belangen, opvattingen en gevoelens.
 • Inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen
 • Gelijktijdige deelname aan verschillende groepen met verschillende rollen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.