Groep 5

Al onze belevenissen vind je in Parro

Welkom op de pagina van groep 5,

 

In schooljaar 2021-2022 vormen de groepen 3a, 3b-4a, 4b en 5 de middenbouw van onze school. Er zijn in de middenbouw verschillende leerkrachten werkzaam en ook twee onderwijsassistenten. Leerkrachten werken nauw met elkaar samen en stemmen het onderwijsaanbod in overleg af. Er is structureel overleg tussen de leerkrachten met het doel om ons onderwijs iedere dag een stukje beter te maken. We krijgen hierbij ondersteuning van Stichting Leerkracht. De leerlingen uit de groepen 3 en 4 maken ook gebruik van ons prachtige nieuwe leerplein (realisatie begin augustus 2021). De leerlingen uit groep 5 maken gebruik van het leerplein op de bovenverdieping van de school.

 

In groep 5 zitten 29 kinderen en 2 juffen: juf Hetty en juf Gelly.

 

Leren in groep 5

 

In groep 5 wordt de lesstof beetje bij beetje complexer en er wordt een groeiend inzicht van de leerlingen verwacht bij zowel lezen als rekenen. Bovendien krijgen de leerlingen vanaf groep 5 ook ‘zaakvakken’: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De inhouden worden aangeboden in thema's. De leerlingen werken hierbij regelmatig samen met kinderen uit de andere midden/bovenbouw groepen.

In groep 3 en 4 hebben de leerlingen de basisbeginselen geleerd van het lezen, schrijven en rekenen. In groep 5 is het tijd voor de volgende stappen: beetje bij beetje wordt de lesstof complexer en er wordt een groeiend inzicht van je kind verwacht bij zowel lezen als rekenen. Alle leerlingen in groep 5 krijgen de lesstof uit de methode digitaal aangeboden via Snappet. Alle leerlingen maken hierbij gebruik van een eigen Chromebook. Het voordeel van het werken op deze manier is dat er afgestemd kan worden op de verschillende niveaus, de leerkracht heeft meteen inzicht in de resultaten van de leerlingen en kan hier direct feedback op geven. Leerlingen kunnen binnen Snappet werken aan eigen leerdoelen. 

 

Begrijpen wat je leest wordt steeds belangrijker

 

Als je kind in groep 5 komt, kan hij of zij al aardig goed lezen. Maar de zinnen zijn nog vrij kort en langere woorden vormen nog een struikelblok. Daar komt in groep 5 verandering in. Aan het eind van groep 5 leest het gemiddelde kind op niveau AVI-E5: zinnen van tien à elf woorden zijn geen probleem meer en met drie- of zelfs vierlettergrepige woorden kan hij goed uit de voeten.

Woorden en zinnen kunnen lezen is één ding, maar begrijpen wat er staat is iets heel anders. In groep 4 is al begonnen met begrijpend lezen, in groep 5 en 6 (en de groepen hierna) wordt hier volop mee doorgegaan. Begrijpen wat je leest is de sleutel tot kennis die schriftelijk is vastgelegd.

Je kind gaat op steeds meer manieren met taal aan de slag en maakt in deze groep ook al kennis met grammatica: werkwoorden (ook wel ‘doewoorden’) herkennen.

Het aanleren van de spellingsregels is in groep 5 vaste prik. Leerde je kind in groep 4 nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod.

 

Taal en lezen in groep 5

 • Lezen: AVI-E5

 • Stellen: a: werkwoorden herkennen

 • Woordenschat: passief 9000 woorden, actief 5000 woorden

 

Getallen: steeds groter en steeds kleiner

In groep 4 heeft je kind al kennis gemaakt met de getallen tot 1000. In groep 5 gaat hij daar echt intensief mee aan de slag. Optellen en aftrekken onder de 1000 is aan het eind van groep 5 gesneden koek en ook de eerste berekeningen tot 10.000 zijn al gemaakt.

Terwijl aan de ene kant de getallen steeds groter worden, kunnen aan de andere kant van het spectrum de breuken en decimalen (‘kommagetallen’) erbij komen. Op sommige scholen wordt in groep 5 namelijk al voorzichtig begonnen met eenvoudige breuken als halven, kwarten en derden (pizza’s verdelen!), andere rekenmethodes introduceren de breuken in groep 6.

Verder leert je kind nu moeilijker rekenen met geld (nu ook met bedragen achter de komma en geld teruggeven), leert het oppervlakte en omtrek uitrekenen en maakt het kennis met lengte- en inhoudsmaten en gewichten.

In groep 5 gaat je kind al volop aan de slag met maal- en deelsommen. In het begin met eenvoudige sommetjes die voorkomen in de tafels van vermenigvuldiging, maar al snel ook met tientallen.

Eind groep 5 moet je kind kunnen klokkijken. Zowel op een klok met wijzers als op een digitale klok en tot op de seconde.

 

Rekenen in groep 5+/- t/m 1000

 • Getalbegrip t/m 10.000

 • Breuken: halven, kwarten, derden (op sommige scholen)

 • Vermenigvuldigen: sommen uit de tafels of eenvoudig te herleiden uit de tafels Delen: sommen uit de tafels of eenvoudig te herleiden uit de tafels

 • Meten: lengtematen (mm, dm, m, km), oppervlakte, omtrek (rekenen met passen en meten)

 • Klokkijken: uren, minuten en seconden op zowel analoge als digitale klok

 

Wereldoriëntatie in groep 5

 • Geschiedenis: kennismaking met tijdvakken

 • Aardrijkskunde: provincies van Nederland (topografie), plattegronden lezen, grondsoorten in Nederland

 • Biologie en natuur: gezonde voeding, klimaat in Europa, weerbeeld per seizoen, zintuigen, ademhaling

 • Techniek: licht, geluid, magneten

 • Godsdienst: belangrijke personen en gewoontes in wereldreligies (christendom, jodendom, islam)

 • Mens en maatschappij: omgaan met geld, werkwijze politie, verkiezingen, aandacht voor pesten en discriminatie

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 5

Rekening houden met anderen, conflicten oplossen, samenwerken

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.