Onze groepen

Op CBS De Boustien werken we met een leerstofjaarklassensysteem.

In schooljaar 2021-2022 zetten we eerste stappen om ons onderwijs anders te organiseren. 

 

Onderwijs anders organiseren houdt in dat we nog meer af willen stemmen op de verschillen tussen leerlingen. We willen dit doen door leerlingen meer op niveau te laten leren. Dit deden we al binnen de eigen groep. Omdat we ervaren dat het op maat aanbieden van onderwijs in de eigen groep op meerdere niveaus lastig is gaan we dit meer groepsoverstijgend organiseren vanaf groep 6. We plannen op de ochtend in deze groepen op vaste tijden instructie. Bijvoorbeeld, rekenen om 8.30 uur. Taal/lezen om 9.30 uur en spelling om 10.30 uur. Wanneer een leerling uit groep 7 rekent op niveau groep 8 mag hij/zij om 8.30 uur de re keninstructie volgen in groep 8. Zo ‘halen’ de kinderen de instructie passend bij hun niveau. Da basisgroepen 6,7 en 8 zijn wat groter maar beschikken wel over een extra groepsleerkracht en een leerplein om rustig te leren. We denken dat we op deze manier meer tegemoet komen aan het afstemmen tussen leerlingen . Op de middagen volgen de leerlingen het programma in de eigen basisgroep. We gaan kijken of we ook het werken aan de wereld oriënterende vakken meer themagericht kunnen organiseren. Daarop oriënteren we ons in het nieuwe schooljaar. 

 

De leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen. 

We starten weer met een kleine aanvangsgroep voor onze 4-jarigen.

We hebben ervaren dat dit erg fijn is voor om te starten in een veilige overzichtelijke rustige omgeving.

Na de zomer starten we met 10 leerlingen in onze aanvangsgroep.

 

In iedere groep zijn 1 of 2 vaste leerkrachten werkzaam.

Naast deze leerkrachten werken er op onze school ook 2 vaste onderwijsassistenten.

De ondersteuning wordt ingezet afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte in de verschillende groepen.

 

Leerkrachten werken nauw met elkaar samen op onze school. We hanteren vanaf schooljaar 2021-2022 de methodiek van Stichting Leerkracht. Middels deze methodiek willen we ons onderwijs iedere dag een stukje beter maken. Dit doen we door structureel samen te werken, doelen te stellen en te reflecteren op ons onderwijs middels bord en werksessies. 

 

Het laatste nieuws uit de groepen kunt u vinden in de parro app.

Parro is een online communicatieplatform voor het onderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een visueel aantrekkelijke en informerende wijze.

Hoe werkt het?

De leerkracht plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over kamp, een lesmoment of de sportdag. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in de loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. Ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te activeren. 

Parro is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.