mfa De Hege Seis

CBS De Boustien maakt deel uit van Brede School De Westereen en is gevestigd in een schitterend modern gebouw. In dit gebouw is ook de openbare basisschool IBS ’t Pompeblêd, de openbare bibliotheek en de peuteropvang gehuisvest. Met alle partijen vindt regelmatig overleg plaats en wordt op verschillende manieren samengewerkt.

We werken samen door onze activiteiten en planningen op elkaar af te stemmen zoals;

  • De intocht van Sinterklaas
  • Koningsspelen
  • Laatste schooldag

Naast het afstemmen op activiteiten niveau bespreken we ook inhoudelijke zaken bijvoorbeeld de doorgaande lijn peuter-kleuter. Hierbij betrekken we de voorschoolse voorzieningen in De Westereen.

Het gemak van alles op één plek: school, bibliotheek en kinderopvang

Voor het beheer en de exploitatie van het gebouw is de Stichting Brede School De Westereen verantwoordelijk. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemers van de Brede School.

 

https://mfa-dehegeseis.frl/