PCBO Dantumadiel

 

Onze school maakt deel uit van de Vereniging PCBO Dantumadiel. De vereniging draagt zorg voor een zestal christelijke scholen in Damwâld, Feanwâlden, Broeksterwâld, De Westereen, Rinsumageast en Wâlterswâld onder het motto:

 

Onderwijs dicht bij uw kind


Vanuit haar regionale maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt PCBO Dantumadiel goed onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit doen we met krachtige directeuren en gemotiveerde leerkrachten, waardoor leerlingen maximaal tot ontplooiing komen. 

Het accent ligt in ons onderwijs op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. De basisvaardigheden vormen het fundament van het onderwijs, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. Dit doen wij vanuit de christelijke grondslag met een duidelijk herkenbare christelijke identiteit. 

 

Verkorte versie strategisch beleidsplan PCBO Dantumadiel

 

Jaarverslag 2020 PCBO Dantumadiel

 

 

Via bijgevoegde QR code kunt u lezen hoe trots wij op PCBO Dantumadiel zijn. Met het magazine TROTS geven wij een inkijkje in onze organisatie, in onze scholen en ons werk.

Bijgevoegd is ook een verkorte versie van ons strategisch beleidsplan en de meest recente versie van de jaarrekening.